LOGIN PENGGUNA BERDAFTAR

 

ID :

Katalaluan :

Lupa Katalaluan!
   Kenapa Daftar?

  PENGGUNA TIDAK BERDAFTAR

   Aduan/Komen/
      Pertanyaan/Cadangan
   Semak Maklumbalas
     Muat turun Manual
     Soalan Lazim

 

Penang Information and Complaints System  (ePINTAS)  merupakan Gerbang Aduan Bersepadu Kerajaan Negeri yang membolehkan orang ramai membuat aduan, komen, teguran, cadangan dan pertanyaan terhadap perkhidmatan yang
ditawarkan oleh Kerajaan Negeri.

Sukacita kami menjemput anda untuk menilai Sistem ePINTAS ini bagi tujuan analisa dan penambahbaikan. Terima kasih.
Sila klik pada pautan di bawah:-


Kaji Selidik ePINTAS