LOGIN PENGGUNA BERDAFTAR

 

ID :

Katalaluan :

Lupa Katalaluan!
   Kenapa Daftar?

  PENGGUNA TIDAK BERDAFTAR

   Aduan/Komen/
      Pertanyaan/Cadangan
   Semak Maklumbalas
     Muat turun Manual
     Soalan Lazim

 

BORANG ADUAN/KOMEN/CADANGAN/PERTANYAAN

Sila nyatakan dengan terperinci berhubung aduan/komen/pertanyaan dan cadangan dibawah seperti tarikh,tempat,masa dan maklumat lain yang berkaitan.
  ::Maklumat Aduan/Komen/Pertanyaan/Cadangan::
   

 Tarikh : 14-12-2018

  No. Aduan 1812-1290
  Daerah*
  Parlimen
  Kadun
  Perkara*
  Ulasan*
       
  Upload File (max 5MB)

File *.jpg/*.png/*.pdf sahaja

Semakan / Aduan Baru
  ::Maklumat Pengguna::
     
  Nama*
  No K/P* Cth:570831075151
  Jantina* LelakiPerempuan
  Bangsa*
  Umur*
  Pekerjaan*
  Alamat
  No Telefon/HP* Cth:046414114
  Emel* Cth:abc@gmail.com
    Adakah anda ingin merahsiakan maklumat anda?Ya Tidak
 

PERINGATAN:
1. Sila pastikan maklumat yang diberikan sahih dan benar.
2. Nombor telefon sebenar diberi agar anda dapat dihubungi sekiranya maklumat lanjut
    diperlukan.
3. Segala maklumat peribadi yang diberi adalah rahsia

   

Medan bertanda * wajib di isi