LOGIN PENGGUNA BERDAFTAR

 

ID :

Katalaluan :

Lupa Katalaluan!
   Kenapa Daftar?

  PENGGUNA TIDAK BERDAFTAR

   Aduan/Komen/
      Pertanyaan/Cadangan
   Semak Maklumbalas
     Muat turun Manual
     Soalan Lazim

 

Penang Information and Complaints System  (ePINTAS)  merupakan Gerbang Aduan Bersepadu Kerajaan Negeri yang membolehkan orang ramai membuat aduan, komen, teguran, cadangan dan pertanyaan terhadap perkhidmatan yang
ditawarkan oleh Kerajaan Negeri.Kajian Kepuasan Pelanggan PSUKPP
Kaji Selidik ePINTAS